acil-durum-eylem-plani

ACİL DURUM PLANI

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylara Acil Durum; İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plana Acil Durum Planı denir.

30.06.2012 Tarih ve28339 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Madde 11 gereğince İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınmasını sağlamalıdır.

Baran OSGB bünyesindeki yangın ve sivil savunma uzmanı personeliyle işletmelerin acil durumlarına yönelik gerekli olacak tüm tedbirleri ve ihtiyaçları belirleyerek, acil durum ekiplerini oluşturduktan sonra bu ekiplerin gerekli eğitimlerini vermektedir. İşyerlerinde acil durum kaçış planları ve yangın planları belirlemek suretiyle işyerinin acil durumlara karşı hareket tarzını ve gerekli makine ekipmanın işletmelerde hazır olmasını sağlamaktadır.

Hazırlanmış olan acil durum planının uygulanabilirliğini kontrol ve uygulama adımlarını takip edebilmek için en az yılda bir defa tatbikat yapılmalıdır. İşyerlerinde yapılan bu tatbikatlar neticesinde, uygulamalar denetlenerek gerekli görüldüğü durumlarda düzeltmeler yapılır. Meydana çıkan eksiklikleri ve yapılacak düzenlemeleri içeren bir tatbikat raporu da hazırlanır.

ACİL DURUM PLANININ YENİLENMESİ

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir. Bu belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan Acil Durum Planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Henüz işletmeniz için Acil Durum Planı hazırlanmadıysa ya da yenilenmesi gerekiyorsa hemen bize ulaşın en kısa sürede Baran OSGB olarak yetkili uzman kadromuzla Acil Durum Planınızı ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlayalım. Acil Durum Planı Hizmeti ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Hello

Hello

Hello