is-yeri-hekimi

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyeri Hekimliği belgesine sahip profesyonel kadromuz ile Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterli sayıda İşyeri Hekimi bulundurmaktayız.

Baran OSGB bünyesinde görevlendirilen her İşyeri Hekimi 20.07.2013 Tarih ve 28713 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’ e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18615&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=)

İŞYERİ HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

(İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)

  1. a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  2. b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  3. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.