TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ

13.07.2013 Tarih ve 28706 Sayılı resmi Gazete Yayınlanan TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Ek-1’ deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur. (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18581&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=) İlgili yönetmelik çerçevesine giren işlerde 01.01.2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 01.01.2013 tarihinden önce çalışmaya başlayan kişilere Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında düzenlenecek protokoller kapsamında verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerine tabi olarak alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik çerçevesinde mesleki eğitim almış olarak kabul edilmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen Mesleki Eğitim Sertifikası’ nın kimler tarafından alınacağını belirten Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgeye ulaşmak için tıklayınız. Henüz personelinize ilgili yönetmelik gereğince Mesleki Eğitimleri verilmediyse ya da eksikse hemen bize ulaşın en kısa sürede Baran OSGB olarak çalışanlarınıza gerekli eğitimleri verelim ve belgelendirelim. Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitim Hizmeti ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.