laboratuvar-hizmetleri

SAĞLIK TARAMALARI VE LABORATUAR HİZMETLERİ

Üretim sektörü başta olmak üzere birçok sektörde kimyasal, fiziksel, biyolojik risklerin mevcut olması nedeni ile maruziyetler ve bunun sonucunda da meslek hastalıkları hiç umulmadık bir zamanda işçinin ve işverenlerin karşısına çıkmaktadır. İşverenler, gerek yasal zorunluluklar gerek maddi ve gerekse hukuki birçok sorunla karşı karşıya kalınabilmektedir. Sağlık gözetimi çalışmalarına verilecek önemle bu sorunları önceden tanımak ve çözmek mümkün olmaktadır. Sağlık gözetimlerinde radyolojik, fizyolojik, hematolojik ve biyokimyasal testler yaptırılarak periyodik muayenelerde işçinin sağlık gözetimini eksiksiz yapmak mümkündür.

Uzman ve deneyimli Mobil Sağlık Ekipleri ile bu hizmetlere ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olmayı başardık. Hizmetlerimiz periyodik muayenelere esas olabilecek hematolojik, biyokimyasal, toksikolojik, fizyolojik ve radyolojik testleri, kapsamaktadır.

Test sonuçlarını inceleyerek ve gerekli fiziki muayeneleri yaparak periyodik olarak yapılması zorunlu olan işe uygunluk ve sağlık raporlarını istediğiniz takdirde işyerinizde düzenlemekteyiz. Çalışanların yetişkin aşılamalarının yapılmalarını sağlamaktayız. Tüm bu hizmetleri mobil araçlarla işyerlerinizde taşınmaktadır.

 AKCİĞER GRAFİLERİ   

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuvar çalışması akciğer filmleridir. Gerek işe girişte, gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek filmin çekimi gerekse de değerlendirilmesi çok önem taşımaktadır.

HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI)

Anemi ve diğer hematolojik hastalıklar, enfeksiyon, kanama bozuklukları ve alerjik durumların değerlendirilmesinde yararlı olan Tam Kan Sayımı (hemogram) ile; akyuvar sayımı, alyuvar ve kan pulcukları sayımı; ayrıca hemoglobin ve hematokrit değerleri ölçülür.

İŞİTME TESTİ (Odiometri) 

Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır. Bu testlerden en sık kullanılanları Safses Odiometrisidir (Pure Tone Odiometri): Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Bu test özel ses geçirmez odiometri kabinlerinde yapılmalıdır. Bu testi, iş yerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odiometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz. Sonuçlar Odyolog tarafından yorumlanarak raporlandırılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

Spirometre adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Sağlık raporu konusunda önemlidir.

TAM İDRAR TETKİKİ (TİT)

Otomatik cihazlarla veya direkt mikroskopi ve elle yapılan bir tahlildir. İdrar yollarında enfeksiyon, iltihap gibi durumların araştırılmasında, ayrıca idrar yolları ve böbrekte taş olup olmadığının araştırılmasında sağlık raporu için kullanılır.

ELEKTROKARDİYOGRAFİ (EKG)

Kalp hastalıklarının tanısında yardımcı olan Elektrokardiyografi (EKG), kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG), kullanılan alete de Elektrokardiyograf denir. Sağlık raporu ve muayene aşamasında kullanılmaktadır.

LABORATUAR HİZMETLERİMİZ

Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuvar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır. Takip parametreleri olarak kullanılan ve modern laboratuvarlarımızda yapmakta olduğumuz laboratuvar testlerinden bazıları: Hemogram (18 Parametre), Tam idrar tetkiki, Kolesterol, Trigliserid, Kan Şekeri, Üre, Kreatinin, Sedimantasyon, Kan grubu, HBsAg, Anti-HBs, Anti- HBc IgG, Anti-HCV, Anti-HIV(1+2), Portör taramaları, Porfobilinojen,   Protoporfirin,  Koproporfirin, ALA, Kanda ve İdrarda Kurşun, TCA, TCE,Fenol, Toluen, Hippürik Asit, Kolinesteraz, Karboksihemoglobin, Methemoglobin, Bakır, Çinko, ALT, AST, GGT, Uyuşturucu madde panelleri, ve diğer parametreler ile her türlü check-up uygulamalarını kapsamaktadır.

SAĞLIK TARAMALARI VE LABORATUAR Hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.