İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Baran Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ve İstihdam Hizmetleri Limited Şirketi olarak İnsan Kaynakları politikamızı; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, hem kişisel hem mesleki açıdan gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile kişisel performanslarını değerlendirerek kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz.

Baran OSGB olarak; İlk prensibimiz, etik kurallar çerçevesinde vizyon ve misyonumuzla, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanında olmaktır.

Diğer prensiplerimiz ise aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

Uygun işe uygun nitelikli kişiler seçmek ve görevlendirmek,

Takım çalışmasının gücüne inanarak çalışmalarımızı yürütmek ve biz anlayışı ile kararlarımızı almak,

Tüm şirket çalışanlarımıza kabiliyetlerini kullanabilecekleri ve verimliliklerini artırabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak.

Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

Çalışanlarımız için kariyer planlaması yaparak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak,

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği oluşturmak,

Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren performans sistemleri uygulamaktır.

Günümüzün hızla değişen ve gelişen rekabetçi pazar koşullarında Baran OSGB olarak hizmet verdiğimiz tüm şirketlerimizin memnuniyetini artarak devamı ve kendi kalitemizi her adımda bir üst basamağa çıkarabilmek için, son derece açık bir organizasyon yapısı ile ilerliyoruz.

Şirketimizin başarısı her bir çalışanımızın yaratıcılığına, fikirlerini özgür bir ortamda rahatça ifade edebilmelerine, işlerini severek yapmalarına ve performanslarına bağlıdır. Bu nedenle Performans yönetimine özel bir önem verilmektedir.

İşyeri Hekimleri, İş Güvenliği Uzmanları ve Diğer Sağlık Personelleri Baran OSGB’ye iş başvurusunda bulunmak için yandaki form kanalı ile ya da info@baranosgb.com.tr  e-posta adresine öz geçmişinizi gönderebilirsiniz.