is-güvenligi-hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip profesyonel kadromuz ile Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli iş yerlerine hizmet verebilecek yeterli sayıda A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı bulundurmaktayız.

Baran OSGB bünyesinde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ve İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ e buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. (http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16923&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=i%C5%9F%20g%C3%BCvenli%C4%9Fi%20uzmanlar%C4%B1n%C4%B1n%20g%C3%B6rev)

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALIŞMA SÜRELERİ

İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:

(İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 12)

  1. 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
  2. Diğer işyerlerinden:

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.