periyodik-kontrol

PERİYODİK KONTROLLER

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10 gereğince işverenler; İş Sağlığı Ve Güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla görevlidir.

25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİK Madde 7 gereğince;

  • İşyerinde kullanılan iş ekipmanının kontrolü ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur.
  1. İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
  2. İşverence, arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;
    1. Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
    2. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.
  3. Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
  • İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.
  • Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar ilgili yönetmelik EK-III’te belirtilmiştir.

İlgili yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz.

(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=)

BASINÇLI KAP VE TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

KALDIRMA VE İLETME EKİPMANLARININ PERİYODİK KONTROLÜ

TESİSATLARIN PERİYODİK KONTROLÜ

Periyodik kontrol Hizmetlerimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.