mobil-saglik-hizmetleri

MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ

SAĞLIK TESTLERİNİN YAPILMASI GERÇEKTEN GEREKLİ Mİ?

Evet gerekli. İlgili yönetmelik ve tüzükler çalışanların her türlü sağlık probleminden işvereni sorumlu tutmuştur. Ayrıca mevcut tüzükte belirli risklerde çalışanlar için yasal zorunluluklar doğrultusunda yapılması gereken tetkikler ve hangi periyotlarda yapılması gerektiği belirtilmiştir.

BU TESTLER İŞ YERİNDE YAPILABİLİR Mİ?

Evet. Bütün bu testler, bu işler için özel dizayn edilmiş ilgili merciler tarafından ruhsatlandırılmış araçlarımız, poliklinik ve görüntüleme merkezimiz tarafından yerine getirilmektedir.

SAĞLIK TARAMALARININ İŞVEREN AÇISINDAN MALİYETİ NEDİR?

Kesinlikle piyasa şartlarına göre ve hastane fiyatlarına göre çok makul maliyetler çıkmakta ve de tüm bu maliyetler (Gelir Vergisi Kanunu 40. madde 2. bendine göre ) vergiden düşülebilmektedir. Yapılan işlemler hakkında fiyat bilgisi için firmamızı arayabilirsiniz.

İŞİTME TESTİ NEDEN YAPILIR? NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

ODİOMETRI (İŞİTME TESTİ) Odiometrik testler iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Testler yapılmadan önce dış kulak muayenesi yapılmalıdır. Buson ve enfeksiyon tespit edilirse bunlar giderildikten sonra testin aynı şartlar ve de fiyatlarla yapılmalıdır. Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odiometristler tarafından yapılmalıdır. Sonuçlar KBB uzmanı tarafından yorumlanmalıdır.

SOLUNUM TESTİ NEDEN YAPILMALI? NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Solunum fonksiyon testleri işyerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman, kimyasal şartlar karsısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla Akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Solunum fonksiyon testi hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan bir testtir. Deneyimli sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Her isçiye yeterli efor sağlanana kadar zaman ayrılmalıdır.

AKCİĞER FİLMLERİ NEDEN ÇEKİLİR? NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Akciğer filmleri, işyerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karsısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Ulusal ve uluslararası ( ILO ve Avrupa Birliği Standartları) normlara göre 35×35 ebadında ve teknik uyumu TÜRKIYE ATOM ENERJI KURUMU tarafından belgelendirilmiş mobil araçlarda ve teknik çekim standartlarına uyularak (Uygun uzaklık ve Uygun güçte x-ray cihazlarla) olarak çekilmelidir.

KAN SAYIMI NEDEN YAPILMALIDIR?

HEMOGRAM (KAN SAYIMI) Kan sayımı kan üretimi üzerine etki ettiği bilinen risk faktörlerinin isçide ne denli etkili olduğunu önceden anlayabilmek, kişinin kan değerlerini değerlendirebilmek için yapılır. Ayrıca bazı kötü huylu kan hastalıklarının erken dönemde tespit edilebilmesi amacı ile de yapılır. Kan sayımı için numuneler en modern tekniklerle usulüne uygun şekilde mobil araçlarımızda konusunda uzman sağlık personelleri tarafından alınmaktadır. Alınan numuneler usulüne uygun olarak test numunelerinin alındığı mobil araçlarda veya uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuarlarda test edilmelidir. Test sonuçları doktorlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmalıdır.

İDRAR TETKİKİ NEDEN YAPILMALIDIR?

İDRAR testi özellikle genel sağlık taramalarında rutin olarak ve iş yeri şartlarındaki malzeme, hammadde ve mamullerle üretimdeki ortam şartlarına marufiyet sonucu böbrek, böbrek kanalları ve mesanenin etkilenip etkilenmediğinin anlaşılması için yapılmaktadır. Alınan numuneler usulüne uygun olarak test numunelerinin alındığı mobil araçlarda veya uygun şartlarda muhafaza edilerek laboratuarlarda test edilmelidir. Test sonuçları doktorlar tarafından değerlendirilerek raporlandırılmalıdır.

PORTÖR MUAYENELERİNDE HANGİ TESTLER YAPILMALIDIR?

PORTÖR MUAYENELERI
Portör muayeneleri ilgili mevzuatlar gereği aşağıdaki şekilde yapılmaktadır;

– Akciğer filmi,
– Boğaz kültürü,
– Burun kültürü,
– Gaita kültürü,
– Gaita mikroskop isi, ve Klinik muayene den oluşan bir grup değerlendirmeden esastır.

Bütün bu istenen tetkiklerin hepsi işbirliği yaptığımız firmalarımızın mobil araçları ve sağlık personelimiz tarafından yapılmaktadır.

Daha sonra numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuarlarda çalışılıp sonuçları raporlandırılmaktadır. Bütün sonuçlar değerlendirilip klinik muayene ile birlikte tekrar değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır. İşyerinin talebi doğrultusunda periyodik olarak süreleri tarafımızdan takip edilerek tekrarlanması sağlanmakta ve bu konuda işyeri bilgilendirilmektedir.

Baran OSGB sizler için en uygun çözümleri planlamak ve organize etmek sureti ile değerli vaktinizi sadece işiniz ile ilgili kullanmanızı sağlayacaktır. Bunun sayesinde hepimizin parolası olan “Önce İnsan” söylevine yakışır bir şekilde çalışanlarınıza sağlık hizmetini işletmeniz içerisinde sağlayarak, süre kaybının önüne geçilmiş olunur.

Mobil Sağlık Hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.