risk-degerlendirme-raporu

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

30.06.2012 Tarih ve28339 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Madde 10 gereğince İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Risk değerlendirmesindeki amaç;  işletmelerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek muhtemel tehlikelerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece potansiyel risklerle ilgili önlemlerin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistemli bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, kazaların ve sağlık bozulmalarının en az seviyeye indirilmesini sağlamaktır.

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

  1. İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.
  2. İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.
  3. Üretim yönteminde değişiklikler olması.
  4. İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.
  5. Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.
  6. Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.
  7. İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Henüz işletmeniz için Risk Değerlendirme Raporu yapılmadıysa ya da yenilenmesi gerekiyorsa hemen bize ulaşın en kısa sürede Baran OSGB olarak yetkili uzman kadromuzla Risk Değerlendirme Raporunuzu ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlayalım. Risk Değerlendirme Raporu Hizmeti ücretleri hakkında bilgi alabilirsiniz.