MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ listesinde belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmaları yasaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİ NEREDEN EDİNİLEBİLİRİM?

Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Güncel listeye MYK nın internet adresinden ulaşabilir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGE ŞARTI ARANMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olan ustalar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanacak tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu olacaktır. Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SORGULAMA

Aşağıda linkten; kendinizin veya kimlik bilgilerini girerek başka birinin Mesleki Yeterlilik Belgelerini ve son durumlarını, varsa muafiyetli (sınavsız) belge başvurularının sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula

HANGİ MESLEKLERDE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU ARANACAK? BELGESİ OLMAYANLAR İÇİN GEÇİŞ SÜRECİ NE KADAR SÜRECEK?

Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde bireylerin Mesleki Yeterlilik Belgesini MYK almış olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz. 25.05.2015 tarihinde resmi gazetede Bakanlıkça yayımlanan ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de uzunca bir zaman devam etmesi beklenmektedir.

BELGE ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLER NELERDİR?

Zorunluluk getirilen mesleklere;

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik_ara&belge_zorunlu=1 linkinden öğrenebilirsiniz.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ Danışmanlık hizmeti almak için iletişim panelinden bizimle temasa geçebilirsiniz.